نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

چکیده

فمنیسم یکی از مباحث بحث انگیز عصر حاضر است که در دهۀ اخیر، در نقش‌های فردی و خانوادگی، اجتماعی زنان، تحولات گسترده‌ای را سبب شده‌است. نظام فکری فمنیسم، تأثیرات و پیامدهای نامطلوبی بر بنیان خانواده وارد کرده که باعث اضمحلال این نهاد شده است. از آن‌جا که یکی از روش‌های آسیب‌شناسی جریان‌های فکری، بررسی تبعات و تاثیرات آن‌هاست؛ بنابراین در مقالۀ حاضر، مهم‌ترین پیامدهای اخلاقی فمنیسم در وضعیت جوامع غربی و بازتاب آن در خانواده با روش توصیفی ـ تحلیلی نقد و بررسی می‌شود  و سرانجام، با هدف احیای نظام فکری اسلام، به‌منزلۀ الگوی مطلوب زندگی اسلامی ـ ایرانی، راهبرد و راهکارهایی ارائه می‌شود؛ چرا که متأسفانه روح حاکم این‌گونه تفکرات، به کشور ما رسوخ کرده است. بنابراین، منظور از پیامدهای فمنیسم در این مقاله، تحولات و تغییراتی است که پس از شکل‌گیری فمنیسم در نحوۀ زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی زنان مشهود است و به فمنیسم نسبت داده می‌شود.  دستاوردهای فمنیسم، پیامدهایی چون انقلاب جنسی، ترویج هم‌جنس‌گرایی، خانواده‌ستیزی، تحقیر مادری و تأکید بر سقط جنین، سقوط حجاب و عفاف و انکار ارزش‌های اخلاقی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pathology of Moral Consequences of Feminism in West and its Reflection on Family

نویسنده [English]

  • Maryam Mohajeri

M.A. of Family law - Imam Sadiq (p.) University.

چکیده [English]

Feminism is one of the recent controversial issues, which has made vast development in individual, family and social duties and rights of women.  Paradigm of feminism has brought harmful consequences to family which has led to its destruction. Since one of the ways of probing the problem in the paradigm system is considering the consequences and followings, in this essay we have considered the moral consequences of feminism in western societies and their reflection on family. At the end the Islamic paradigm is considered as the most suitable pattern for Islamic Iranian life. We want to present strategies because unfortunately feminism paradigm has entered our country. So, in this essay all of the events and changes which appear in the style of individual family and social life of women and belong to the feminism school are presented. The results of feminism include sexual revolution, advertising homosexuality, family phobia, emphasizing abortion, discarding hijab and virtue, and rejecting ethical values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism paradigm
  • ethical consequences
  • family phobia
  • sexual revolution
  • Islamic paradigm
  • Strategy