بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388)

فاطمه بدوی؛ حسن بلخاری قهی؛ عزت السادات میرخانی

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 1-24

چکیده
  سینما یا همان هنر هفتم، تنها هنری است که از تمام هنرهای دیگر استفاده می‌کند تا فیلم تولید‌شده را به مخاطب عرضه کند. سینما از مؤثرترین هنرهای عصر حاضر به‌شمار می‌رود؛ به اندازه ای است که آن‌ را، همچون دیگر رسانه‌های همگانی، در تغییرات ایجادشده در گروه‌های اجتماعی چون خانواده مؤثر می‌دانند. از این رو، نگرش‌های حاکم ...  بیشتر

نیازسنجی زنان آموزشیار شاغل در مراکز یاد گیری محلی با تاکید برارزیابی مهارت های آموزشی، شغلی و زندگی آنها

عباس شکاری

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 25-51

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسائی نیازهای آموزشی آموزشیاران  زن شاغل در مراکز یادگیری محلی، شامل مهارت‌های تدریس و رسانه‌های آموزشی، مهارت اساسی (شغلی، زندگی)، است. این پژوهش، از نوع کاربردی و با روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و با  ابزار جمع‌آوری اطلاعات انجام‌شده است که عبارت‌اند از سه نوع پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ 89% و ابزارمصاحبه ...  بیشتر

بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی؛ محدثه معینی فر

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 53-77

چکیده
  پس از ورود تکنولوژی­های نوین کمک باروری به عرصۀ علم، مباحث اخلاقی فراوانی طرح شد که یکی از آنان رازداری در اهدای گامت یا جنین است. رویکرد کشورها در بحث اهدای ناشناس گامت یا جنین، متفاوت است. برخی کشورها، رازداری را مجاز دانسته‌اند و بعضی دیگر غیرمجاز. مخالفان با ارائه دلائلی چون حق کودک برای دانستن، لزوم آگاهی از پیشینۀ پزشکی، ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی درشهر اصفهان در سال تحصیلی 1390-1389

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ مصطفی شریف؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 79-98

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان زن با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 89 است. روش پژوهش، توصیفی ـ هم­بستگی و جامعۀ آماری 184 نفر از معلمان زن شهر اصفهان‌اند که با روش تصادفی انتخاب شده‌­اند. برای گردآوری داده­‌ها، از دو ابزار استفاده شده است. ابزار ...  بیشتر

آسیب شناسی پیامد اخلاقی فمینسم درغرب و بازتاب آن درنهاد خانواده

مریم مهاجری

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 99-115

چکیده
  فمنیسم یکی از مباحث بحث انگیز عصر حاضر است که در دهۀ اخیر، در نقش‌های فردی و خانوادگی، اجتماعی زنان، تحولات گسترده‌ای را سبب شده‌است. نظام فکری فمنیسم، تأثیرات و پیامدهای نامطلوبی بر بنیان خانواده وارد کرده که باعث اضمحلال این نهاد شده است. از آن‌جا که یکی از روش‌های آسیب‌شناسی جریان‌های فکری، بررسی تبعات و تاثیرات ...  بیشتر

نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری

عزت السادات میرخانی؛ نهله غروی نائینی؛ فاطمه همدانیان

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 117-141

چکیده
  مادر کانون پیوند در خانواده است. جایگاه او در طبیعت، جایگاهی ریشه‌ای است که خلقت و فطرت عالم با آن عجین شده است و این قانون هستی، قابلیت تغییر ندارد و بر اساس این جایگاه ریشه‌ای کرامتی خاص برای او مقرر کرده، که در وجوه عام خود از وی نفی ضرر و حرج و اکراه کرده است. اسلام در رأس همۀ ادیان، توجه خاصی به نقش محوری این وجود مبذول داشته ...  بیشتر

نگره‌ای تطبیقی بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان

فاطمه همدانیان؛ خلیل نعمت؛ روشنک خدابخش

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1390، صفحه 143-163

چکیده
  از تجلیات ارزشمند زن در جهان خلقت، نقش مادری است. مادری و زنانگی دو مفهومی است که میان آن‌ها رابطۀ پیچیده‌ای وجود دارد. هر چند مادری پایگاه اجتماعی است که به آن بهای زیادی داده می‌شود و از زنان عمدتاً انتظار می‌رود که این نقش را بپذیرند، اما عملکرد واقعی آن هنوز نامرئی مانده است. در این میان، مذهب و روان‌شناسی حوزه‌هایی‌اند ...  بیشتر