نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 دانشیار و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه الزهراء

چکیده

از تجلیات ارزشمند زن در جهان خلقت، نقش مادری است. مادری و زنانگی دو مفهومی است که میان آن‌ها رابطۀ پیچیده‌ای وجود دارد. هر چند مادری پایگاه اجتماعی است که به آن بهای زیادی داده می‌شود و از زنان عمدتاً انتظار می‌رود که این نقش را بپذیرند، اما عملکرد واقعی آن هنوز نامرئی مانده است. در این میان، مذهب و روان‌شناسی حوزه‌هایی‌اند که در از دو زاویۀ تشبیه و تفاوت به جایگاه و نقش مادر در زندگی فرد پرداخته‌اند. مذهب به مثابۀ نهادی که فرد اعتقادات خود را بر مبنای آن سامان می‌دهد، نقش تعیین‌کننده‌ای در نقطۀ عطف زن، در قالب مادری، داشته و نگرشی همراه با تکریم را ارائه می‌کند؛ در عین حال، حیطۀ روان‌شناسی به مثابۀ علم کاربردی مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی نگرشی چالشی و اُبژه‌محور به حضور مادر در زندگی فرد دارد که از طرفی، آن را مؤثر و از طرفی، مخل زندگی فرد و باعث اختلال شخصیتی وی می‌داند. در این مقاله، برآنیم تا نگاهی تطبیقی بر مادری، در دو حوزۀ دین و روانشناسی داشته باشیم تا به نقاط تشبیه و تأکید و تفاوت آن‌ها دست یازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Mothering (In Psychology and the Literature of Religion)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hamedanian 1
  • Khalil Nemat 2
  • Roshanak Khodabakhsh 3

1 MA of women’s studies at Tarbiat Modares University

2 Assistant professor at Sanandaj Azad University

3 Associate professor at Alzahra University

چکیده [English]

Mothering role is a valuable expression of women in the world. Mothering and femininity are two concepts; there is a complex relationship between them. Although mothering is a social estate with high value and mainly women are expected to accept this role, the real function of it still has remained invisible. Meanwhile, religions and psychology are the fields that have described mothering and its position in two distinct paradigms. Religion as an institution, that a person build his or her belief on it, has a determining role in turning point of women as mother and offers an approach with respect. Also psychology as an applied science that studies behaviors and mind processes has a challenging and object-oriented approach to the presence of mother in individual life, so can be both effective and destructive. This paper has tried to study mothering in a comparative way in psychology and religion to understand different and similar points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mothering
  • Religions
  • psychology
  • object