نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

حرکت‌های دفاع از حقوق زن مسلمان، که تحت تأثیر جنبش فمینیسم غربی در جهان اسلام شکل گرفته بود، در اواخر قرن بیستم قرائت زن‌گرایانه از قرآن را پدید آورد. این قرائت با اعتقاد به این‌که رسول خدا (ص) در پانزده قرن پیش با توجه به آیات قرآنی ارزش و شخصیت ویژه‌ای به زن داد، بر آن است که پس از رسول خدا، قرآن دست‌خوش تمایلات مردسالارانة مفسران شده است. قرائت زن‌گرایانه از قرآن با توجه به برابر بودن زن و مرد در آفرینش ایدة برابری حقوقی زن و مرد را مطرح می‌کند. این قرائت رویکرد هرمنوتیک و موضوعی در تفسیر آیات قرآن را در حکم مبنای روش‌شناختی خود مطرح می‌کند و توجه به ماهیت جنسیتی و قواعد زبان عربی در تفسیر از قرآن را ضروری می‌داند. طرف‌داران این قرائت معتقدند بر این اساس می‌توان بسیاری از آموزه‌ها و احکام قرآنی مربوط به زن، هم‌چون تعدد زوجات، حجاب و دیگر مسائل حقوقی زنان را به گونه‌ای دیگر تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feminist Reading of the Quran

نویسنده [English]

  • Forough Parsa

چکیده [English]

The movements aimed at defending Muslim women rights, which had been formed in the Islamic world under the influence of western feminist movement, led to emergence of feminist readings of the Quran by the end of the twentieth century. This approach proposes the ideology that, based on the verses of the holy Quran, the Prophet Muhammad (pbuh) had set particular value and personality to women; however, after the Prophet, predisposed masculine exegeses of the Quran have dominated. The feminist reading of the Quran advocates the equality between men and women by considering the equality of their creation. As its methodology, this kind of reading draws upon hermeneutics and content-based approach in interpreting the Quranic verses. It necessitates focusing on gender-specific nature and syntax of Arabic language in interpreting the Quran. The proponents of this approach believe that a good number of women-related Quranic instructions and decrees like polygamy, Hijab, and other legal issues could be construed differently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran exegesis
  • Feminist reading
  • Advocates of women rights
  • Gender equality
  • Hermeneutic interpretation
  • Arabic language