بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه زنان معمار با آنکه بخش کثیری از جامعه معماری ایران را تشکیل می‌دهند، اما در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و حرفه‌ای، اقتدار لازم را ندارند و سهم شایسته‌ای در عرصه‌های مدیریتی به دست نیاورده‌اند. مدیران و کارفرمایان به علل مختلف از جمله داشتن مسئولیت‌هاى خانوادگى بیشتر، قدرت‌بدنى کمتر و اعتقاد به ناتوانى در نظارت و سرپرستى، زنان را براى حضور در کارگاه‌ها و امور اجرایى نامناسب مى‌دانند و در شرایط یکسان، جنسیت مرد را براى این گونه امور ترجیح مى‌دهند که این مسئله زنان را به سمت فعالیت‌های دفترى محدود می‌نمایند. در این نوشتار، ضمن مطالعاتی در‌باب وضعیت کنونی زنان معمار در ایران و جهان، موانع پیش روی آنان در شرایط گوناگون را شناسایی و با کشف این موانع، راهکار‌های مناسبی بر‌حسب شرایط و امکانات بالقوه و بالفعل برای توسعه این فرایند انتخاب می‌شود.
 
محدودیت‌ها و موانع ایجاد شده بر‌سر راه فعالیت‌های آنان جمع‌بندی و در سه بخش اصلی بررسی و درباره بحث می‌شود: 1. فردی، 2. سازمانی و 3. موانع اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management and Executing Performance of Women in Architecture and Urban Design

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghayegh 1
  • Mojtaba Kharazmi 2
1 Ms of Architectural Engineering, Azad University Central Tehran Branch
2 Ms of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University
چکیده [English]

Though nowadays women architects comprise a great part of the architectural community, they are not good in the areas of research, educational, administrative and professional authority and they are not worthy enough in contribution to the field of management. Managers and employers for many reasons such as family responsibilities, less physical strength and belief in the inability of monitoring and supervising, consider women as inappropriate to attend workshops and executive matters and in the same conditions, they prefer males for such matters. So it leads women to work just in office. In this context, through studies on the current situation of women in Iran and the world, the different obstacles women face are investigated and some solutions are introduced. The limitations and obstacles women face are collected and have been discussed in three main parts: personal barriers, institutional barriers and social barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Architecture
  • management
  • barriers
  • courses of action
احمدی، محمّدرضا (1388). «تفاوت زن و مرد از لحاظ روان‌شناسی و متون دینی»، برگرفته از سایت زیر:
امینی فرد، حمیده (1386). «نقش زنان در معماری و فضای همگانی شهری»، برگرفته از سایت زیر:
بوداغ، مهرناز (1387). «جایگاه زنان در دنیای معماری امروز»، برگرفته از سایت زیر:
بی‌زارگیتی، آزاده (1385). «نقش دوگانة مدیران دولتی در پیشرفت زنان»، برگرفته از کانون زنان ایرانی:
باترا، پرومود ؛ برادی، ماتیرا (1382). راه‌های ساده برای مدیریت زنان شاغل، ترجمة طوبی یکتایی، تهران: تندیس.
پیره، روژه (1370). روان‌شناسی اختلافی زن و مرد، ترجمة حسین سروری، تهران: جانزاده.
توی، مگی (1388). زنان در معماری معاصر، ترجمة مینا مهدلو، تهران: یزدا.
جعفرنژاد، احمد (بهار 1384). «وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت»، مجلة مطالعات زنان، شمارة 7، ص 76 ـ 81.
جمالزاده، رضا (اسفند 1383). «زن و توسعه پایدار»، مجموعه‌مقالات همایش نقش زنان در توسعة پایدار، یزد: آزمون نوین، ص152 ـ 158.
جواهری، فاطمه؛ قضاتی، سرور (1383). «بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی برکارآفرینی زنان در ایران ـ ویژگی‌ها، گرایش و رفتار»، انجمن جامعه‌شناسی ایران، سال پنجم، شمارة ۲، برگرفته ازسایت زیر:
حسینی، هادی (1381). روان‌شناسی زن، تهران: امیرکبیر.
دریاباری، فرزانه (1388). «زن در ایران باستان»، برگرفته از مجلةالکترونیکی ایران من از باستان تا کنون به آدرس اینترنتی زیر:
www.persianblog.ir
رادمهر، الهه (1384). «مدیریت زنان، تحول برانگیز است»، فصلنامة معماری و ساختمان، زمستان 1383و نوروز 1384، شمارة 4، ص 62.
ریاضی، محمدرضا (1387). «نقش زنان در شکل‌گیری معماری مکتب شیراز»، مجموعه‌مقالات همایش معماری شیراز در گردهمایی بین‌المللی مکتب شیراز، 1387، ص 34 ـ 40.
صابر، فیروزه (1381). راه‌های توسعة کارآفرینی زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
ضیائی، غلامرضا (1388). «بررسی آماری نقش زنان در معماری»، مجموعه‌مقالات همایش ملی زن و معماری، 1388، ص28 ـ 32.
فتحی، لاله (1384). «زنان در عرصة تصمیم‌گیری و مدیریت»، برگرفته از سایت زیر:
فرامرزی، مهسا (1387). «ردپای زن در معماری»، برگرفته از سایت جامع خلاقیت، نوآوری، کارفرینی به آدرس اینترنتی زیر:
www.creativity.ir
کخ، هاید ماری (1386). از زبان داریوش، ترجمة پرویز رجبی، تهران: کارنگ.
گلرد، پروانه (1381). «نقش خانواده در توسعة کارآفرینی زنان ایرانی»، برگرفته از شبکة زنان کارآفرین به آدرس اینترنتی زیر:
گیرشمن، رومن (1336). ایران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معین، چ اول، تهران: معین.
منینگ، مریلین؛ هداک، پاتریشا (1376). زنان، مدیریت و رهبری، ترجمة دکتر سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات مرکزی ماد.
نرمان، ال. مان(1996). اصول روان‌شناسی، ترجمة و اقتباس محمود ساعتچی، چ سیزدهم، تهران: امیرکبیر.
نوروزی، ژیلا؛ مجدآبادی، حبیبه؛ و افتخارزاده، ساناز (1386). «گزارش اولین همایش زنان معمار ایرانی»، برگرفته از سایت زیرwww.uampr.blogfa.com