نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

در این پژوهش عوامل تأثیرگذار در بی‌تفاوتی و انفعالسیاسی زنان ایرانی با استفاده از آرای رابرت دال و مارتین لیپست بررسی شده است.برای گردآوری و تحلیلداده‌ها از ترکیب روش‌های کمی و کیفیاستفاده شده، نمونه‌گیری به شیوۀ هدف‌مند بوده و افراد مورد مطالعه از میان زنان و مردان با تحصیلات دانشگاهی و شاغل ساکن شهر تهران انتخاب شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، مهم‌ترین عوامل انفعال سیاسی افراد مورد مطالعه احساس اثربخش نبودن سیاسی و مشکلات اقتصادی بوده است. هم‌چنین، انفعال سیاسی زنان بیش‌تر از مردان بوده و این مسئله، صرف نظر از عوامل روان‌شناختی و اقتصادی، به نوع نگاه به نقش زن در جامعه و باورهای کلیشه‌ای جنسیتی مربوط است. به علاوه، یافته‌های این تحقیق حاکی از پایین بودن آگاهی و اعتماد به نفس سیاسی زنان در مقایسه با مردان و بهره‌گیری کم‌تر آنان از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی است. هم‌چنین، در افراد مورد مطالعه مشارکت سیاسی جوانان کم‌تر از میان‌سالان بوده و سطح تحصیلات سبب تفاوت در مشارکت یا انفعال سیاسی افراد نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Factors Affecting Men and Women Political Passivity

نویسندگان [English]

  • Maryam Rafatjah 1
  • Fatemeh Rahimi 2

چکیده [English]

In this research, factors affecting Iranian women political indifference and passivity have been studied using Robert Dahl and Martin Lipset theories. For data collection and analysis a combination of qualitative and quantitative methods as well as purposive sampling were employed. Subjects were selected from among men and women who had academic degrees and jobs and resided in Tehran. Based on the findings of the study, feelings of political ineffectiveness and economic problems were the main reasons for political passivity of the individuals. Furthermore, women political passivity outperformed that of men. Regardless of psychological and economic factors, this might be due to gender-related stereotypes and attitudes towards women's roles. In addition, the findings of the study indicate the low rate of political awareness and self-confidence of the women in comparison to men, and their lesser degree of utilization of modern technological means of information and communication. The political participation of the youth was also lower than middle-aged individuals; however, education level was not seen to be at work in the subjects' political activity or passivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political passivity
  • political participation
  • Political awareness
  • Feelings of ineffectiveness
  • Political self-confidence
  • Gender beliefs