تفاسیر فمینیستی از فصل شانزدهم سِفر پیدایش از کتاب مقدس و نقد آن (داستان ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با هاجر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

الهیات فمینیستی یکی از مباحث مهم فمینیسم است. الهیات فمینیستی به دنبال طرح سؤالات مربوط به حقوق زنان از دین و کلیساست. کتاب مقدس به عنوان سنت مکتوب یهودی ـ مسیحی توجه الهی‌دانان فمینیست را جلب کرده است. آنان سعی می‌کنند تا متن کتاب مقدس را با سؤالات جدی مربوط به حقوق زنان مواجه کنند. بخشی از الهی‌دانان فمینیست، با پیش‌فرض نگارش کتاب مقدس در فرهنگی مردسالارانه، به دنبال بازخوانی و تفسیر مجددِ متن بوده‌اند. رویکرد آنان، به جای اعتماد، انتقادی و هم‌راه با سوء‌ظن است.
این مقاله می‌کوشد فصل شانزدهم از سِفر پیدایش از کتاب مقدس را بازخوانی کند که در آن داستان ازدواج هاجر، همسر دوم حضرت ابراهیم (ع)، نقل شده است. در تفسیر این فراز از کتاب مقدس الهی‌دانان فمینیست می‌کوشند، با رویکرد انتقادی خود، تفسیری جدید به جای تفسیر کهن ارائه دهند. آنان متن مقدس را در برابر سؤالات برگرفته از رویکرد جنسیتی قرار می‌دهند، اما به نقش اجتماعی ابراهیم (ع) در مقام پیامبر و مربی جامعه و نقش مکمل ساره و هاجر در یاری به او توجه نکرده‌اند. ساره و هاجر هم‌چون همۀ زنان فداکار تاریخ نقشی اساسی در انجام مأموریت الهی ابراهیم (ع) ایفا کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminist Construal of Chapter Sixteen of Genesis in the Bible and Its Criticism (The Story of Marriage of the Prophet Abraham and Hagar)

نویسنده [English]

  • Rouhollah Mahdavi Haji
چکیده [English]

One of the main issues in feminism is feminist theology. Feminist theology poses questions with regard to women rights in religion and church. The Bible as the Jewish-Christian script has been the target of attention of feminist theologians. They attempt to confront the Scripture with serious questions about women rights. Presupposing that the Scripture has been written within a masculine culture, some feminist theologians have attempted for re-reading and reinterpreting the text. Their approach is critical and skeptical, rather than trustful. The present study attempts to re-read the sixteenth chapter of the Scripture which narrates the story of marriage of the Prophet Abraham and his second wife Hagar. Feminist theologians have attempted to interpret this section anew by adopting a critical approach. They confront the Scripture with gender-related queries. However, they have disregarded the social role of the Prophet Abraham as a messenger and society leader, and have failed to consider the complementary role of Sarah and Hagar in assisting him. Sarah and Hagar, like other faithful women in the history, played a vital role in the Prophet Abraham's divine mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminist theology
  • Hagar
  • the Prophet Abraham
  • Sarah
  • Scripture