نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور همدان

3 دانشگاه پیام نور ایلام

4 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر تبیین جایگاه زنان در نظام مالکیت زمین است. سوال اصلی تحقیق این است: چه عواملی تبیین کننده‌ی ظهور اربابان زن در غرب ایران است؟ روش تحقیق حاضر کیفی است، شیوه‌ی گردآوری داده‌ها بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. در روند تجزیه و تحلیل بر اساس نمونه‌گیری هدفمند مشخص شد تعداد قابل توجهی از مالکان زمین در کرمانشاه، در دوره مورد بحث، زن بوده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد افول جامعه‌ی ایلی، جایگاه زنان در جامعه‌ی ایلی، قانون ارث در اسلام، قانون ثبت اسناد، مهم ترین شرایط علّی تبیین کننده‌ی ظهور اربابان زن هستند. حضور زنان در نظام مالکیت زمین پیامدهای متعددی داشته است. نقدی شدن بهره مالکانه، زن سالاری، ادعای جایگاه ارباب بزرگ از جمله مهم ترین پیامدهای ظهور اربابان زن بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Emergence of Female Landlords in the West of Iran from Constitutional Revolution to First Pahlavi Era (1285-1320 ): A Case Study of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Daryoosh Rahmaniyan 1
  • Alireza Soufi 2
  • Mohammad TaheriMoghaddam 3
  • Shayan Karami 4

چکیده [English]

The present study aims at explicating the status of women in land ownership. The factors affected the emergence of female landlords in the West of Iranwill be discussed as the main research problem. The methodology was a qualitative one and the data were collected through documents and library sources andvia purposive sampling. Data analysis was conducted throughgrounded theory. The analysis and interpretation of the data indicated that a good number of landlordsin Kermanshah, during this time span, were women. The findings of the study reveal that the decline of tribal societies, the status of women in tribal society, the hereditary creed in Islam, and the law of documents and instruments registration were the main factors which led to the emergence of women landlords. The presence of women in the feudal system has had various consequences, including cash payment of feudalistic interest, matriarchy, and claiming the status of grand landlord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • women landlords
  • land ownership
  • agriculture
  • grounded theory