دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 1-168 
5. رفع تورش انتخاب نمونه و درونزایی متغیر دستمزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل

صفحه 95-115

لیلا سادات زعفرانچی؛ حسن طایی؛ تیمور محمدی؛ مهنوش عبداله میلانی


7. توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی

صفحه 147-168

عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ سید جواد فراهانی