نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

هدف این مقاله فهم چگونگی اثرگذاری بسترهای اقتصادی بر تصمیم گیری زوجین برای طلاق است. داده های مطالعه حاضر نتیجه مطالعه کیفی و مصاحبه عمیق با 40 زن و مرد مطلقه در شهر تهران می‌باشد. یافته ها نشان می‌دهد بیکاری و اشتغال ناپایدار، و کسب درآمد از مسیرهای نادرست، وابستگی مالی به خانواده ها، شرایط بد اقتصادی جامعه و فشار مضاعف بر منابع درآمدی خانواده و مدیریت نامناسب منابع مالی خانواده از جمله مسائل مالی افراد در زندگی مشترک بوده است. این مسائل به صورت زنجیره ای با تعاملات کمتر زوجین درون زندگی مشترک، کاهش سطح رفاه خانواده و بتدریج افزایش اختلافات و تضادهای فکری و رفتاری زوجین همراه شده است. بر اساس این مطالعه مشکلات اقتصادی علت بلافصل طلاق نیست بلکه زمینه ساز شرایط دیگری می‌شود که که نهایتاً به طلاق منجر شود. در واقع مشکلات اقتصادی عامل پنهان و تأخیری است و با یک اثر تأخیری، بر تصمیم زوجین به طلاق اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EconomicFactors Affecting Couples’ Decision for Divorce: The Case of TehranCity

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alimondegari 1
  • Hajiieh bi bi RazeghiNasrabad 2

چکیده [English]

The present study aims to explore the effect of economic factors on couples’ decision for divorce. The data were collected qualitatively through in-depth interviews with 40 divorced men and women in Tehran. The findings reveal that unemployment and unstable occupation, inappropriate ways of making living, over-dependence on families, poor economic conditions of the society,high pressure on family income sources, and mismanagement of family financial sources are among the economic problems encountered by couples in their marital life. These issues have yielded a chain of events like couples’ lack of interactions in marital life, decrease in family welfare level, and increase in mental and behavioral disagreements and conflicts between couples. Based on the findings of the study, economic problems are not determining factors in divorce per se; however, they set ground for other conditions which can ultimately result in divorce. In fact, economic problems can surreptitiously postpone butaffect couples’ decision for divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family conflicts
  • economic factors
  • Unemployment
  • job insecurity
  • divorce