حجاب در ایران باستان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بر پایۀ متون تاریخی، در تمدن‌ها وادیان پیشین جهان، به‌ویژه درسلسله‌های مختلف ایران باستان، در دورۀ ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، حجاب در‌میان زنان معمول بوده است؛ و این حقیقت روشن می‌شود که با ورود اسلام به ایران حجاب وارد ایران نشده است؛ بلکه بانوان ایرانی ازدوران باستان حجاب داشته‌اند و حجاب آنان با توجه به شرایط اقلیمی، اجتماعی، کار و پیشه، سبک و اسلوب خاصی داشت؛ آنچه بر صحت این ادعا گواهی‌دارد، نوع پوشش آنها است که می‌توان آن را در دوران باستان از روی کتیبه‌های به‌جا‌مانده در مکان‌های باستانی (نقش‌رستم، تخت‌جمشید، نقش‌رجب و ...)، ظروف، تندیس‌ها و مجسمه‌های محافظت شده در موزه‌ها، و در دوران بعد از اسلام از‌طریق منابع وکتب معتبر مانند شاهنامۀ فردوسی ـ که آیینۀ تمام‌نمای فرهنگ ایران‌زمین است ـ مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Veil in Ancient Iran

نویسندگان [English]

  • Ezat Molla Ebrahimi
  • Masoud Bahramian
  • Isa Zare Darnayaei
* Assistant Professor at Tehran University
چکیده [English]

Based on historical documents and texts the former civilizations of different dynasties of the world, especially the dynasties of Medians, Achaemenid, Parthian and Sassanid in ancient Iran, veil was common among women. The fact is clear that veil didn’t enter Iran by the arrival of Islam. In fact Iranian women had veil from the ancient period. Considering the climatic factor as wall as the social, professional and some other factors, their veil had a particular style. All this documents and texts show women’s style of having veil which can be seen, in ancient period, by the help of the remaining historical inscriptions and protected sculptures and statues in museum, and in post- Islamic periods through authentic sources such as Ferdowsi's Shahnameh which are reflections of the Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient veil
  • cover
  • Medians
  • Achaemenid
  • Parthian
  • Sassanid
قرآن کریم.
کتاب مقدس: سفر استر، فصل اول،1380ش.
آریان‌پور (1354). فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی، تهران: امیر کبیر.
آمیه، پیر (1379). تاریخ عیلام، ترجمة شیرین بیانی، تهران: دانشگاه تهران.
ابن‌خلدون، عبد الرحمن (1382). مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد پروین گنابادی، تهران: علمی و فرهنگی.
ابن منظور، محمد بن مکرم(1997م) لسان العرب، بیروت: دارصادر.
افرام البستانی، فواد (1383). منجد الطلاب، ترجمة محمد بندر ریگی، تهران: اسلامی.
بریان، پی‌یر (1379). تاریخ امپراطوری هخامنشیان، ترجمة مهدی سمسار، تهران: زریاب.
بایر ناس، جان (1386). تاریخ جامع ادیان، ترجمة علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
بیانی، شیرین(1380). دین و دولت در عهد ساسان، تهران: فرائن.
پارسائی، فرخ رو (1346). زن در ایران باستان، تهران: جمعیت زنان دانشگاهی ایران.
حجازی، بنفشه  (1385). بررسی جایگاه زن از عهد باستان تا پایان دوره ساسانیان، تهران: قصیده سرا.
دهخدا، علی‌اکبر (1385). لغت‌نامه، زیر نظر دکتر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
شیروانی، علی (1388). ترجمة نهج البلاغه، تهران: نسیم حیات.
شیرخانی، منیژه (1381). پوشش زن ایرانی، تهران: بهار علم.
ضیا‌پور، جلیل(1347). پوشاک باستانی ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و معارف.
علوی، هدایت‌اله (1377). زن در ایران باستان، تهران: هیرمند.
فردوسی، ابوالقاسم  (1378). شاهنامه، به کوشش پرویز اتابکی، تهران: علمی و فرهنگی.
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (1998م). قاموس‌المحیط، بیروت: دارالجیل.
کریستن سن، آرتور (1368). ایران در زمان عهد ساسانیان، ترجمة رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب.
مطهری، مرتضی(1376). مسئلة حجاب، تهران، صدرا.
ویل‌دورانت (1378). تاریخ تمدن، ترجمة احمد‌آرام، تهران: علمی و فرهنگی