توازن حق‌های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می­شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری­های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را  نیز فراهم می­گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی­گمان نظریه­ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت­بندی کلی آنها در دل تئوری­های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می­شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه­ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه­ی تفسیر قید"طبق قانون" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balance Between Women Rights in the Constitution and Citizenship Commitments and Cooperation

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirshekari 1
  • Marziyeh Mokhtari 2
  • SeyyedJavad Farahani 3
چکیده [English]

Citizenship theory is defined by rights as well as commitment and cooperation indices. Accordingly, the issue of women rights, regardless of duties and commitments explicated by the constitution, reveals to be inefficient and incomplete. On the other hand, the employment of citizenship theories—as instruments for delineation and interpretation of constitution, proves effective in arriving at a balanced realization of women rights and commitments within the constitution logic. Of course, the most important issue within citizenship theories is doubtlessly theorization on “citizenship rights”. By focusing on theories of citizenship rights and categorizing them under related citizenship theories, we attempt to present a tool for deeper perception of the nature and goals of constitution and its proper mechanism for supporting women major rights and freedom. At the end, a balanced perception of women citizenship rights and commitments is proposed. Besides, the hypothesis of balance between women citizens’ rights, commitments and cooperation within constitution framework is discussed, and new interpretations of principles 50, 40, 14, 8, 3 are presented. Moreover, the way the condition “according to the law’’ in many principles of nation laws should be interpreted according to issues of women citizenship will be discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship
  • citizenship rights
  • Constitution
  • women rights
  • citizenship commitment