نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

10.30465/ws.2021.33411.3153

چکیده

ازدواج و مسائل مربوط به آن از موضوعات مهم و اساسی در ادیان کهن و باستانیبه حساب می‌آ‌‌ی. با مطالعه و بررسی متون دینی که سوای از ارزش های معنوی و انسانی از نظر تاریخی نیز واجد اعتبارتند این مفهوم به شکل گسترده و در ابعاد گوناگون بیان شده است. در کتاب های آسمانی عهد عتیق(تورات)و عهد جدید(انجیل) که از مهم ترین متون دینی محسوب می‌شوند، با آیات فراوانی روبرو هستیم که ضمن توجه و ترغیب به امر ازدواج و تشکیل خانواده، در انتخاب همسر قائل به رعایت حد و مرزها و قوانینو احکام دینی است و به طور طبیعی پیروانملزم به رعایت آن محدوده مورد نظر در موضوع ازدواج و انتخاب همسر هستند.هدف از این بررسی مطالعه تطبیقی در مورد محدوده و حدود همسر گزینی و تشکیل خانواده در ادیان یهود و مسیحیت بر اساس آموزه های مکتوب آنها(کتب مقدس)می‌باشد.یافته‌های این پژوهش به ما نشان می‌دهد اگر چه امروزه در انتخاب همسر علاقه و محبت زوجین نسبت به هم واجد اعتبار است اما بر اساس آموزه ها و احکام ذکر شده در دو کتاب تاریخی و دینی عهدعتیق وعهدجدید، پیروان ملزم به رعایت حدود و محدوده خاصی در انتخاب همسر بودهاند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical and comparative recognition of the circle of marriage and marriage in religious texts (Case study: Old Testament and New Testament)

نویسنده [English]

  • reza kiani

National Institute of Population Research

چکیده [English]

Marriage and related issues are considered to be important and fundamental issues in the ancient religions. By studying religious texts that are historically valid in addition to spiritual and human values, this concept has been expressed extensively and in various dimensions. In the heavenly books of the Old Testament (Torah) and the New Testament (Gospel), which are considered to be the most important religious texts, we encounter many verses that, while paying attention and encouraging marriage and starting a family, consider observing the hadd in choosing a spouse. And are the boundaries and rules and rules of religion, and naturally the followers are required to observe the desired range in the matter of marriage and choosing a spouse. The purpose of this study is a comparative study of the limits of marriage and family formation in Judaism and Christianity based on doctrine. The findings of this research show us that although today the couple's love and affection for each other is valid in choosing a spouse, but based on the teachings and rules mentioned in the two books Historical and Religious of the Old and New Testaments, followers were required to observe certain limits and limits in choosing a spouse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Circle of Marriage
  • History of Religion
  • Religious texts
  • Old Testament
  • New Testament