جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار

نسرین جبار خلجی بناب؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

چکیده
  یکی از حلقه های آموزش در ایران  مکتب خانه است. متون مکتب خانه ای، خود، گونه ای خاص از ادبیات است که «ادبیات مکتب خانه» نامیده می شود و شامل قصه های عامیانه ای است که بر مبنای ادبیات شفاهی بوده، بعدها به صورت مکتوب در آمده و در مکتب خانه ها به آموزش داده می شد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش که به روش مطالعۀ کتابخانه ای و بر اساس رویکرد ...  بیشتر

اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد)

هادی افرا؛ علی ایار؛ مجید الیاسی؛ یونس دانش

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.33364.3147

چکیده
  جوامع امروزی در حال تجربه افول ارزش‌های فرزندآوری هستند. به‌طوری که باروری زیر سطح جانشینی ویژگی مسلط جمعیت این جوامع شده است. به نظر می‌رسد نقش اصلی روند این تغییرات را عوامل فرهنگی بر عهده دارند. به عبارتی، غلبه تمایلات و خواسته‌های فرد بر جامعه و گسترش روزافزون فردگرایی، منجر به کاهش اهمیت فرزندآوری شده است. از اینرو، هدف این ...  بیشتر

بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید)

رضا کیانی

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.33411.3153

چکیده
  ازدواج و مسائل مربوط به آن از موضوعات مهم و اساسی در ادیان کهن و باستانیبه حساب می‌آ‌‌ی. با مطالعه و بررسی متون دینی که سوای از ارزش های معنوی و انسانی از نظر تاریخی نیز واجد اعتبارتند این مفهوم به شکل گسترده و در ابعاد گوناگون بیان شده است. در کتاب های آسمانی عهد عتیق(تورات)و عهد جدید(انجیل) که از مهم ترین متون دینی محسوب می‌شوند، با ...  بیشتر

نشانگان ملکه زنبور عسل؛ نقش ادراک تبعیض و هویت‌یابی جنسیتی زنان

الهام ابراهیمی

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.35289.3236

چکیده
  نشانگان ملکه زنبور عسل به پدیده‌ای اشاره دارد که طی آن مدیران زن در سازمان‌هایی که اکثر پست‌های بالای سازمانی را مردان تصدی کرده‌اند، خود را از زنان دیگر جدا کرده و مانع پیشرفت آنان می‌شوند. در این پژوهش به واکاوی عمیق‌ترِ این مفهوم در دانشگاه‌ها پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبعیض جنسیتی ادراک شده توسط زنان بر باور ...  بیشتر

تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی

منصور فتحی؛ احمد غیاثوند؛ معصومه شاکرم

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.27804.2809

چکیده
  امروزه شبکه های مجازی مختلف، بستری برای رابطه با جنس مخالف، در بین جوانان و نوجوانان ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با هدف فهم «تجربه زیسته دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی» در شهر بروجرد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند با 24 نفر از دختران ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان مبتلا به اعتیاد در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد

صادق جهانبخش گنجه؛ سیدسلیمان حسینی نیک؛ سحر جهانبخش گنجه؛ نشمین خضری

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.28304.2847

چکیده
  درواقع این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که زنان درگیر در فرایند اعتیاد چه درک و تفسیری از فرایند اعتیاددارند. به همین خاطر از روش تحقیق کیفی و به‌طور خاص از نظریه زمینه‌ای برای تحلیل دادهها استفاده‌شده است. در این پژوهش 15 نفر از زنان معتاد مستقر در کمپ‌های ترک اعتیاد استان با مصاحبه عمیق جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک‌های ...  بیشتر

واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی

محمد جواد پورعابد؛ فاطمه جمالی؛ رسول بلاوی؛ خداد بحری

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.30573.2982

چکیده
  فمینیسم، واژه‌ای فرانسوی به معنی طرفداری از حقوق زن است ، قدمتی به اندازة تاریخ دارد. به دنبال آن، نقد زن محور بر روی آثار ادبی، نیز شکل گرفت. جوخه حارثی، نویسندة سرشناس عمانی با رمان "دختران ماه" خود که موضوع محوری آن، سه خواهر در روستای عوافی هستند، با رویکردی واقع‌گرایانه از تجربه‌های زنانه و مشکلات آن‌ها در جامعة کوچک و تازه مدرنیته‌شدة ...  بیشتر

طرد زنان در فضای شهری

ریحانه باعزم؛ خدیجه سفیری؛ خلیل میرزایی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.37776.3363

چکیده
  زنان به عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی جامعه همواره بر اساس ایستارهای حاکم در جامعه در حاشیه قرار گرفته اند. با پیدایش و گسترش شهرنشینی در ایران این مسئله (طرد زنان) مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب این پژوهش تلاش کرده است به مطالعه طرد اجتماعی زنان در فضای شهری بپردازد. این پژوهش از روش نظریه‌ زمینه ای استفاده و از طریق نرم افزار ...  بیشتر

جایگاه تقنینی نمایندگان زن در ادوار مجلس شورای اسلامی؛ نکاتی در مطالعه جنسیتی مشارکت سیاسی

سمیه سادات شفیعی

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2022.35934.3268

چکیده
  پژوهش حاضر با کاووش اطلاعات موجود از حضور نمایندگان زن در تقسیمات افقی و عمودی مناصب (متناظر با احراز کرسی در هیئت رئیسه و نیز عضویت در کمیسیون ها) و در نتیجه دسترسی به منابع قدرت در جایگاه های تقنینی، نظارتی نمایندگی مجلس، ابعاد کمتر بحث شده از مشارکت سیاسی زنان را مطرح می سازد. داده پردازی اطلاعات نشان می دهد با وجود تعداد اندک نمایندگان ...  بیشتر

تحلیل کیفی خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی شهر و پیامدهای آن (مورد مطالعه: زنان 50-20 ساله شهر بندرعباس)

محمدرضا حسینی؛ غلامرضا تاج بخش؛ پرستو سرلک

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2022.36210.3289

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی شهری به روش نظریه مبنایی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه زنان 50-20 ساله شهر بندرعباس و نمونه‌ها هدفمند تا مرحله اشباع نظری به تعداد 24 نمونه انتخاب شده‌اند و روش گردآوری داده‌ها نیز مصاحبه عمیق بوده است. بر اساس کدگذاری داده‌ها پدیده «خشونت جنسی علیه زنان» به عنوان ...  بیشتر