نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ws.2022.35934.3268

چکیده

پژوهش حاضر با کاووش اطلاعات موجود از حضور نمایندگان زن در تقسیمات افقی و عمودی مناصب (متناظر با احراز کرسی در هیئت رئیسه و نیز عضویت در کمیسیون ها) و در نتیجه دسترسی به منابع قدرت در جایگاه های تقنینی، نظارتی نمایندگی مجلس، ابعاد کمتر بحث شده از مشارکت سیاسی زنان را مطرح می سازد.
داده پردازی اطلاعات نشان می دهد با وجود تعداد اندک نمایندگان زن در چهار دهه، آنان توانستند به تعداد یک نفر تجربه عضویت در همه کمیسیون‌ها را به ثبت رسانند. بالاترین نرخ حضور آنان در کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات بوده است. در مقابل در کمیسیون های انرژی، صنایع، برنامه و بودجه و عمران بسیار قلیل بوده‌اند. این تقسیم‌بندی با تمایزات جاری در ارزش‌های پدرسالارانه متناظر و تداعی‌گر امتداد کلیشه‌های جنسیتی و ارجحیت زنان در عهده-داری نقش‌های مراقبتی، تربیتی است. درحالیکه به هیئت رئیسه مجلس در این چهار دهه راه نیافته‌اند، توانسته‌اند در کمیسیون های امور دفاعی، آموزش و تحقیقات و فرهنگی نائب رئیس شوند. مقاله با تحلیل این وضعیت و ذکر نکاتی به تغییر آن نظر داشته و به طرح نقاط مثبتی چون حضور زنان در کمیسیون نظارتی اصل نود قانون اساسی از دوره اول مجلس می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legislative position of women representatives in the Islamic Parliament of Iran; Tips on the Gender Study of Political Participation

نویسنده [English]

  • somaye sadat shafiei

چکیده [English]

The present study explores the available information on the presence of female representatives in the horizontal and vertical divisions of positions and as a result access to sources of power in legislative positions. Regarding this, the information about the female representatives in the eleven terms of the parliament is observed and collected separately each year and after validation, it is analyzed.
The results show that despite the small number of female representatives in the last four decades, they have been able to record the experience of membership in all commissions, even if only one seat. Their highest participation rates were in the Health, Cultural, Social, Education and Research Commissions. In contrast, there have been very few in the energy, industry, program, budget and development commissions. This division corresponds to the gender distinctions in patriarchal values and is associated with the extension of gender stereotypes and the preference of women in caring for educational roles. While they have not been elected to the board in the last four decades, they have been able to serve as deputy chairmen in the defense, education and research, and cultural commissions, and hold subsequent positions in others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parliament
  • Member of Parliament
  • Commission
  • women
  • political participation