نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه‎طباطبایی

چکیده

امروزه رسانه‌‌های ارتباط‎جمعی نقش بی‌‌بدیلی در معرفی و تعیین سبک زندگی مخاطبان خود بازی می‌‌کنند و تأثیر انکاری‎ناپذیری در ایجاد، تقویت و حتی تغییر نگرش مخاطبان خود در مقوله‎های فکری، سیاسی و تبلیغات بازرگانی دارند. استفاده از عناصر متنوع محتوایی برای جذب مخاطب و افزایش تأثیر آگهی‌‌های تلویزیونی، دغدغۀ اصلی برنامه‌‌ریزان و مبلغان تجاری در رسانه است. استفادۀ ابزاری از زن به‎عنوان یکی از عناصر مهم مورد استفاده برای اثربخشی تبلیغات تجاری در دنیا و ایران، مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان، نخبگان فرهنگی و دینی قرار گرفته است. مقالۀ حاضر به بررسی نقش و جایگاه زن در پیام‌‌های بازرگانی در ایران می‌‌پردازد. برای نیل به این مقصود، از روش تحلیل محتوا سود برده‌‌ایم و جامعۀ آماری مورد نظر در این تحقیق، 410 آگهی بازرگانی پخش‎شده از شبکۀ سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در ساعات 18 تا 24 هر روز طی ماه‌‌های مهر، آبان و آذر سال 91 است. آمارهای به‎دست‎آمده در نهایت نشان می‌‌دهد استفاده از زنان در آگهی‌‌ها برای فروش بهتر کالا و خدمات، باعث پررنگ‌‌تر نشان داده شدن نقش کلیشه‌‌ای وی ـ‎ کار در منزل و مکمل نقش مرد ‎ـ شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Function of Women in Commercial Advertisement of Iran Television “Content Analysis of Commercial Advertising in IRIB Channel 3 in October, November and December 2012”

نویسندگان [English]

  • Abbas Asadi 1
  • Neda abdi 2
چکیده [English]

Nowadays mass media have extraordinary role in introducing and determining the life style of their viewers. Also they have undeniable effects on creation, reinforcing and even on transforming the attitudes of their viewers on political, mental and commercial advertising categories. Using variable content elements to attract viewers and to increase the effectiveness of television propaganda are the main considerations of commercial programmers in media. Using women as a tool for better and effective propaganda in the world and Iran has been criticized by many religious and cultural elites and philosophers. The recent research studies the role and the position of women in commercial advertisements in Iran. To attain the goal, content analysis has been used and the statistical population is 410 advertisements in IRIB channel 3 from 18 o‘clock to 24, seven days a week during October, November and December in the year 2012. Statics finally show that using women in advertisements for better sell of goods and services, causes her stereotype role-working at home and complement for men-to be bold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Stereotypical roles
  • commercial advertisement
  • lifestyle
  • Representation
قرآن کریم (1378). ترجمۀ مهدی الهی قمشه‎ای، تهران: پرتو.
آبوت، پابلاما و کلر والاس (1385). جامعه‌شناسی زنان، ترجمۀ منیژه‌ نجم‎عراقی، چ 4، تهران: نی.
بیرو، آلن (1366). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
پاینده، حسین (1385). قرائتی نقادانه از تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران، تهران: روزنگار.
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «قوانین و مقررات، فصل نهم، مجموعه ضوابط تولید آگهی‎های رادیویی و تلویزیونی» (http: //www.ad.gov.ir/staticPages/22)
صادقی فسایی، سهیلا و شهلا کریمی (1384). «کلیشه‎های جنسیتی سریال‎های تلویزیونی ایران»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه‎طباطبایی.
لالمی، شیده (1386). «بازنمایی زنان در تبلیغات»، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، ویژۀ رسانه و خانواده، ش 52.
مهدی‎زاده، سید محمد (1387). رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
مهدی‎زاده، سید محمد (1389). نظریههای رسانه اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقاد، تهران: همشهری.
ولز، ویلیام، جان برنت و ساندرا موریاتی (1383). تبلیغات تجاری؛ اصول و شیوههای عمل، ترجمۀ سینا قربانلو، تهران: مبلغان.
Aalberg, Toril and Anders Jenssen, (2007). "Gender in Political Candidates", in Nordicom Review.N 28.
Dyer, Gillian (1993). Advertising as Communication, London: Rutledge.
Rosengern, K. E. (1996). Media Effects and Beyond: Culture, Socialization and Life Style. London and New York: Rutledge.
Webster New World Dictionary (1990), New York: Siman & Schuter