نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391»

عباس اسدی؛ ندا عبدی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، صفحه 1-20

چکیده
  امروزه رسانه‌‌های ارتباط‎جمعی نقش بی‌‌بدیلی در معرفی و تعیین سبک زندگی مخاطبان خود بازی می‌‌کنند و تأثیر انکاری‎ناپذیری در ایجاد، تقویت و حتی تغییر نگرش مخاطبان خود در مقوله‎های فکری، سیاسی و تبلیغات بازرگانی دارند. استفاده از عناصر متنوع محتوایی برای جذب مخاطب و افزایش تأثیر آگهی‌‌های تلویزیونی، دغدغۀ اصلی برنامه‌‌ریزان ...  بیشتر

آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی

شهلا برجعلی‌لو؛ شمس‌الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، صفحه 21-47

چکیده
  امروزه، زنان و مردان فعالانه برای نقش‎های کاری و نقش‎های خانوادگی خود برنامه‌ریزی می‎کنند، اما رشد حرفه‌ای مردان کمتر از زنان از نقش‎های چند‌گانه تأثیر می‌گیرد. اکنون، بسیاری از نظریه‌پردازانِ رشد حرفه‌ای به دنبال نظریه‎ای کل‎گرا برای فهم ماهیت مهم شغل و تأثیر سایر نقش‎های زندگی بر آن هستند. اکثر این نظریه‌های کل‌گرا ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر بالابردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران در سال90-89

فائزه جعفری شیرازی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، صفحه 47-70

چکیده
  این روزها، ‌موضوع فشار روانی ناشی از کار و زندگی در میان عامۀ مردم، ‌متخصصان ﺁموزشی، ‌متخصصان بهداشت روانی و سایر کسانی که مسئولیت بهزیستی مردم را بر‎عهده‎دارند، ‌بسیار مهم بوده و در رأس امور قرار دارد. یکی از جنبه‎های مهم سلامتی، ‌سلامت روانی افراد است. می‎توان گفت باورهای خودکارآمدی اساس و پایۀ سلامت روانی است و احساس ...  بیشتر

کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‎وری مدیران زن آموزش‎و‎پرورش (مورد: آموزش‎و‎پرورش منطقۀ یک شهر تهران)

شیرین عزیزی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، صفحه 71-93

چکیده
  امروزه مفهوم توسعۀ پایدار کاربردی جهانی پیدا کرده و بسیاری از بخش‎ها و ارکان هر جامعه را درگیر خود ساخته است. از بین عوامل و شاخصه‎های فراوانی که بر دست‎یابی به توسعۀ پایدار مؤثر هستند، نظام آموزشی به انحای گوناگون در سطح قابل توجهی تأثیرگذار است. کارآمدی این نظام نیز تابع عوامل و مؤلفه‎های گوناگونی است. مدیران و مدیریت آنها ...  بیشتر

تحلیل موضوعی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان مورد مطالعه: مجموعۀ صنعتی انتخاب1

علی نصراصفهانی؛ مهدی نصراصفهانی؛ ریحانه‎السادات عالم

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، صفحه 95-117

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان است. این پژوهش به یکی از موانع ارتباطی «جنسیتی» یعنی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان پرداخته است که باعث ایجاد سوءتفاهم‎ها، سوءتعبیرها و برداشت‎های غلط در محیط کار می‎شود. آگاهی مدیران و کارکنان از این تفاوت‎ها می‎تواند در شناخت بهتر افراد از خود و درک و پذیرش جنس ...  بیشتر

وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، صفحه 121-139

چکیده
  با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعۀ اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می‎تواند زمینۀ بهره‌مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقالۀ حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر