سبک‌شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

به باور پژوهش‌‌گران، در ورای هر عمل خرید فرایند مهم تصمیم‌‌گیری نهفته است که باید بررسی شود. کاوش در رفتار مشتری به سازمان‌‌ها کمک می‌‌کند که استراتژی‌‌های بازاریابی‌شان را بهبود بخشند. بدین منظور در راستای طبقه‌‌بندی مشتریان، بر مبنای سبک‌های خرید، پژوهش‌‌های بسیاری انجام شده است که بینش عمیقی دربارة ذهن مصرف‌‌کننده در اختیار پژوهش‌‌گران و مدیران سازمان‌‌ها قرار داده‌‌اند و به تدوین استراتژی‌‌های کاربردی کسب و کار منتج شده‌‌اند. در این پژوهش مبتنی بر ادبیات پیشین و با در نظر گرفتن تفاوت‌‌های فرهنگی و سپس آزمون مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، چهارده گونه سبک خرید مناسب با زنان تهرانی در سه بعد جانمایی شد. در مرحلة بعد، به منظور بررسی وضعیت عملکردی مدل از تحلیل آماری استفاده شد که به‌ترتیب سبک‌‌های کیفیت‌‌گرا، راحت‌‌گرا، جمع‌‌گرا، ارزش‌‌گرا، سلیقه‌‌گرا و قیمت‌‌گرا در حکم الگوهای رفتاری خرید زنان در صنعت پوشاک شهر تهران مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women Purchasing Behavior Styles in Textile Industry: A Case Study of Tehrani Women

نویسندگان [English]

  • Meysam ShafieeRoodposhti 1
  • Fatemeh Malekshahi 2
چکیده [English]

Researchers believe that there is an important decision-making process underlying every purchasing that should be studied. Analyzing customers’ manners can help organizations to improve their marketing strategies. Given that, a large number of studies have been conducted for categorizing customers on the basis of their purchasing behavior styles. The findings of such studies have providedresearchers and organization managers with more profound understanding of customers’ mentality and have made them prepare practical business strategies. In this study, through reviewing related literature, considering existing cultural differences, and then model testing through confirmatory factor analysis, 14 purchasing behavior styles consistent with Tehrani women were located in three dimensions. Statistical analyses werethen used for studying the model’s application. Styles including quality-oriented, comfort-oriented, community-oriented, value-oriented, taste-oriented, and price-oriented styles were respectively identified as the purchasing behavior styles of women in the textile industry in the grand city of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customers’ behaviors
  • Purchasing behavior styles
  • Textile industry
  • women