نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده

محمد آقاسی؛ فاطمه فلاح مین‌باشی

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 1-21

چکیده
  در جامعة جوان ایرانی موضوع‌های مرتبط با حوزة جوانان مسئله‌ای اجتماعی تلقی می‌شود؛ زیرا حدود یک سوم جامعة ایرانی کشور، یعنی بیش از 24 میلیون نفر را جمعیت جوان 20 تا 35 ساله تشکیل می‌دهند که در نهاد مهم اجتماعی ایرانی، یعنی خانواده، مؤثرند. جامعه‌شناسان ازدواج را قراردادی اجتماعى، ضامن بقاى نسل انسان و سبب آرامش و امنیت در جوامع دانسته‌اند. ...  بیشتر

بررسی مسائل زنان‌ ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی‌ از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی

محمدرضا جوادی یگانه؛ سعیده زادقناد

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 23-46

چکیده
  تحقیق حاضر به مطالعة مسائل زنان ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی ‌از نگاه سفرنامه‌نویسان پرداخته و مشکلاتشان را در کنار رفتارهای منفی‌شان بررسی و موقعیت سفرنامه‌نویسان را در انعکاس وضعیت زن ایرانی مطالعه می‌کند. این پژوهش بر مبنای تحلیل تماتیک تنظیم شده و با دسته‌بندی وضعیت زنان در سه مقوله، گزاره‌هایی مبنی بر «خلقیات ...  بیشتر

مقایسة تطبیقی شاخص‌های توسعة زنان در ایران و کشورهای همسایة آن

زهرا خیری‌دوست؛ بهاره نصیری

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 47-65

چکیده
  در مقالة حاضر، توسعة انسانی با تأکید بر شاخص تعدیل‌شدة مبتنی بر جنسیت در ایران ارزیابی و با کشورهای همسایة آن مقایسه شده است. روش به کار رفته روش تطبیقی و اسنادی با استفاده از داده‌های گزارش توسعة انسانی سازمان ملل در سال 2013 است. نتایج حاکی از آن است که ایران به لحاظ شاخص‌های توسعة زنان در ردیف‌های انتهایی جدول کشورهای با توسعة انسانی ...  بیشتر

سبک‌شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران)

میثم شفیعی رودپشتی؛ فاطمه ملک‌شاهی

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 67-86

چکیده
  به باور پژوهش‌‌گران، در ورای هر عمل خرید فرایند مهم تصمیم‌‌گیری نهفته است که باید بررسی شود. کاوش در رفتار مشتری به سازمان‌‌ها کمک می‌‌کند که استراتژی‌‌های بازاریابی‌شان را بهبود بخشند. بدین منظور در راستای طبقه‌‌بندی مشتریان، بر مبنای سبک‌های خرید، پژوهش‌‌های بسیاری انجام شده است که بینش عمیقی دربارة ذهن مصرف‌‌کننده ...  بیشتر

تجربة زیستة دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعة ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل)

حنانه سادات صفوی؛ ماه‌گل مینایی

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 87-106

چکیده
  نوجوان‌همسری به ازدواج افراد زیر 18 سال اطلاق می‌شود. یافته‌‌‌های تحقیق از مصاحبه‌‌‌های عمیق با 35 زن در شهر آران بیدگل به‌ دست آمده و با استفاده از تحلیل تماتیک مراحل کار تدوین و نتایج به ‌دست آمده است. از آن‌جا که این زنان در فرایند انتخاب همسرشان دخیل نبوده‌اند و به رشد کافی عقلی نرسیده بودند، ازدواجشان در حقیقت توافقی میان ...  بیشتر

زنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران

نعمت‌الله فاضلی

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 107-132

چکیده
  در این پژوهش به مناسبات زن و شهر از منظر زنانه شدن فضاهای شهری پرداخته شده است؛ زیرا فضای امروزِ شهرِ تهران زنانه شده است و زنان با پیش‌رویِ آرام حضورشان را در شهر تثبیت می‌کنند. روش‌ِ تحقیق کیفی و میدانِ تحقیق بر اساس تجربة زیستة نگارنده در شهر تهران شکل گرفته است. شهروندان تهرانی روزانه شاهد حضور زنان در عرصه‌های گوناگون اداری، ...  بیشتر

تحلیلی جامعه‌شناختی از آمادگی برای دروغ‌گویی

حسن محدثی گیلوایی؛ دریا فلسفی

دوره 6، ویژه نامه ، شهریور 1394، صفحه 133-155

چکیده
  این مقاله درصدد است دریابد کدام موقعیت مرتبط با کنش‌های روزمرة زنان آن‌ها را بیش‌تر به سمت دروغ‌گویی سوق می‌دهد و چگونه می‌توان این موقعیت‌ها را دسته‌بندی و از هم متمایز کرد. برای این منظور بر مبنای دسته‌بندی‌ مورد بحث سه نوع موقعیت در چهارچوب نظری طراحی شد تا میزان تمایل زنان به دروغ‌گویی در هر یک از این سه نوع موقعیت به ‌طور ...  بیشتر