دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-158 
4. کارآفرینی زنان دانشگاهی

صفحه 72-106

امید شریفی؛ علی اسدی؛ روح‌الله رضایی؛ محسن عادلی