بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی خانواده؛ مطالعه موردی: خانواده‌های ساکن شهر شیراز

اسلام آقاپور؛ علی حاتمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 1-18

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی خانواده در میان خانواده‌های ساکن شهر شیراز می‌باشد.روش تحقیق: این تحقیق با روش کمی و تکنیک پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانواده‌های ساکن شهر شیراز در سال 1387 می‌باشند که در آن‌ها زن و شوهر در قید حیات بوده و با هم ...  بیشتر

بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی

زهرا آل اسحق خوئینی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 19-48

چکیده
  بررسی نقش ارزش‌های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل‌دهنده‌ قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش‌های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه‌های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش‌های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، ...  بیشتر

جُستاری بر وضعیّت بانوان در عراق

رامین خانبگی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 49-72

چکیده
  نوشتة پیشِ رو تلاشی ‌است در نشان‌دادن چگونگی‌هایِ کنونی بانوان در عراق. نوشته با پیش‌سخنی از گذشته آن کشور می‌آغازد و سپس به پاره‌ای از نگرگاه‌ها و هم‌چُنین چالش‌های پیشِ روی آنان می‌پردازد. افزون بر این، کتاب‌شناسی همه‌سویه و همه‌نگری، به زبان‌های اروپایی نیز، برای پژوهشگرانی که سرِ آن دارند تا پیرامون بانوان عراق به پژوهش ...  بیشتر

کارآفرینی زنان دانشگاهی

امید شریفی؛ علی اسدی؛ روح‌الله رضایی؛ محسن عادلی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 72-106

چکیده
  کارآفرینی از محورهای اصلی واساسی رشد و توسعه در هر کشوری می‌باشد به‌طوری‌که آن را موتور توسعه اقتصادی می‌دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می‌دهد که یکی از دلایل موفقیت آن‌ها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی‌برده‌اند. کارآفرینی مزایایی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان ...  بیشتر

نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان

فیروزه عزیزی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 107-132

چکیده
  قرن حاضر، قرنی است که در آن نقش علم و تکنولوژی به‌طور روزافزونی در تمام جنبه‌های زندگی تجلی‌یافته است. باور عمومی بر این است که علم و تکنولوژی پاسخگوی بسیاری از مشکلات جهانی خواهد بود و نقش آن برای رفاه زندگی بشر بسیار حیاتی است. در این میان نقش نیمی از جمعیت جهان، یعنی زنان، در این فرآیند چندان روشن نیست. هر چند انتظارمی‌رود تکنولوژی ...  بیشتر

بنگاه‌های کسب و کار زنان و نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران

رمضان غلامی‌اواتی؛ حسین نازک‌تبار؛ عباس نامدار

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 133-156

چکیده
  یکی از نشانه‌های جوامع توسعه‌یافته، کارآفرینی زنان است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی زنان و بررسی نقش آنان بر توسعه پایدار در استان مازندران بوده است. براین اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی زنان و توسعه پایدار، از میان جامعه آماری 1511 عضوی انتخاب‌شده، از ...  بیشتر

نقد و تحلیل روند تحقیقات و تألیفات در موضوع زنان در ایران

ثریا مکنون

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، صفحه 157-183

چکیده
  در میان تحقیقات علوم انسانی در ایران، موضوعات زنان، با آنکه دارای عناوین متنوع و متعددی است، ولی جزء رشته‌های نوپا و جدید محسوب می‌شود؛ ودر نظام علمی کشور، اهمیت این‌ دانش به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد کم‌توجهی قرار‌گرفته ‌است. در مقاله حاضر، به بررسی‌ اجمالی تغییرات پدید آمده نسبت به جایگاه زنان در ایران، چالش‌ها و موضع‌گیری‌های ...  بیشتر