دوره و شماره: دوره 14، شماره 45، آبان 1402 
فراترکیب مطالعات حجاب در ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 143-172

10.30465/ws.2024.44669.3812

سحر نقی پور ایوکی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ محمدجواد غلامرضاکاشی؛ محمد گنجی