تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه‌ای

اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ علی یاسینی

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 1-31

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر فهم فرآیند انتصاب کارکنان با رویکرد جنسیت­گرایانه است و استعاره مفهومی اختیار شده توسط پژوهشگران برای تببین آن، پدیده پله برقی شیشه­ای است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد تجربه زیسته است. تمامی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش استان ایلام به عنوان جامعه هدف انتخاب و ...  بیشتر

تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش)

سیده مهسا کامی شیرازی؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 33-70

چکیده
  اوایل قرن بیستم با ظهور فناوری­های جدید، تغییراتی در معماری مطبخ به عنوان یکی از مهمترین عرصه­های حضور زنان در واحد مسکونی صورت گرفته است. این تغییرات در ساختار، جانمایی و معماری  فضای مطبخ متناسب با ویژگی­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان بوده که در گذر زمان به صورت­های مختلف نمود یافته است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر سبک ...  بیشتر

از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان)

زهرا مختاری؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 71-99

چکیده
  خانواده بنیان هر جامعه است و روابط عاشقانه‌ی زوجین آن‌ را مستحکم‌تر می‏کند. بر این اساس این مقاله با راهبری اصول روش پدیدارشناسیِ توصیفی، درصدد توصیف تجربه‌ی زیست‌شده‌ی عشق در سال‌های ابتدایی ازدواج از منظر خود کنشگران است. داده‌ها، با نمونه‌گیری هدفمند از میان افراد متأهل ساکن شهر اصفهان که از ازدواج آن‌ها کم‌تر از هفت سال ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر توانمندشدن زنان نخبه‌ی سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی)

شیوا مدرس زاده؛ مهرداد نوابخش؛ حسنیعلی نوذری

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 101-127

چکیده
  «توانمندشدن سیاسی» فرصت‌ پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی است؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن، افزایش «مشارکت سیاسی» در سطح تصمیم­سازی است. مقاله­ی حاضر با هدف پاسخ به این پرسش کلی نگاشته شده که «توانمندشدن زنان در عرصه­ی سیاست»، چیست و با چه متغیرهای زمینه‌ای شکل می‌گیرد. جامعه­ی آماری این پژوهش ...  بیشتر

بررسی میزان ونوع استفاده از پیام رسان های تلفن همراه هوشمند نزد زنان خانه دار تهران

طیبه منصوری شاد؛ علی دلاور؛ افسانه مظفری

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 129-150

چکیده
  با عمومی شدن دسترسی تلفن همراه هوشمند و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در کنار آن افزایش نرم افزارهای اجتماعی تلفن همراه و کاربرد های ارتباطی آن، کاربران از جمله بانوان خانه دار توجه ویژه ای به آن ابراز نمودند. از آنجا که زنان نیمی از پیکره جامعه اند و نقش مهمی در توسعه جوامع ایفا می کنند، لازم شد پژوهشی با هدف بررسی میزان ...  بیشتر

کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان)

میکائیل وحیدی‌راد

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 151-179

چکیده
  جنگ جهانی اول تأثیرات بسزایی در ارتباط با مشارکت و حضور زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت. نوشتار پیش رو در صدد است تا با ابتنا بر روش تاریخی-تحلیلی ضمن بررسی جایگاه زنان در طول جنگ جهانی اول در کشورهای غربی تأثیر مشارکت زنان بر روند جنگ و کارکردهای آنان در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و شرایط دوره پس ...  بیشتر

زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان)

رضا همتی؛ زهرا کریمی

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 181-211

چکیده
  با توجه به افزایش خانوارهای سرپرست زن و مسائل و مشکلات مرتبط با این نوع خانوارها در سال های اخیر، پژوهش حاضر به فهم و روایت تجربه زیسته زنان مطلقه از سرپرست خانوار بودن می پردازد. این مطالعه به صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی تفسیری بر روی 10 زن مطلقه سرپرست خانوار در شهر فارسان صورت گرفته است. مشارکت کنندگان حاضر با روش نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز)

صادق رجایی؛ مریم مختاری؛ اصغر میرفردی

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، صفحه 71-99

چکیده
   هدف این پژوهش، شناخت و تبیین تعیین­کننده­های اجتماعی-فرهنگی جهت­گیری پوششی زنان است. جامعه آماری پژوهش، زنان گروه سنی 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز در سال 1396 می­باشند که به شیوۀ نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله،­ تعداد 550 زن به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامة محقق­ساخته شامل 53 گویه با  روایی­سازه(%65) ...  بیشتر