مطالعه‌ی جرم‌شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان

مژگان تعاونی؛ سعید قماشی

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 1-28

چکیده
  زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون در تمام جوامع بشری، مورد خشونت‌های گوناگون واقع شده‌اند. نظر به نقش سازنده‌ی زنان، خشونت علیه آنان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان از منظر جرم‌شناسی، در شهر زاهدان است. مطالعه‌ی حاضر از نوع پیمایشی است که ...  بیشتر

تحلیل گفتمان تفاوت‌های جنسیتی در تفاسیر آیه 34 سوره نساء

فاطمه توفیقی؛ ساجده یوسفی

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 29-50

چکیده
  یکی از آیات بحث‌برانگیز در میان مسلمانان معاصر آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء بوده است. در این آیه قوامیت مردان بر زنان، نظام نفقه و تمکین و مراحل اصلاحی در صورت نشوز زن تثبیت شده است. در این مقاله با سیری در تاریخ تفسیر آیه خواهیم دید که تفسیر آن در دوران مدرن تحول یافته است. با تحلیل گفتمان تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که در تفاسیر پیشامدرن ...  بیشتر

نقد گونه هایی از نکاح در فقه اهل سنت (نکاح‌ سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات)

صدیقه حاتمی؛ محسن کاظمی؛ فرومن حیدرنژاد

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 51-68

چکیده
  اهل سنت نکاح موقترا تحریم نموده و صرفاً نکاح دائم را صحیح می­داند،درحالیکه گسترش بسترهای مراودات و ارتباطات و از سوی دیگر موانع و مشکلات نکاح دائم، سبب ایجاد نکاح‌های نوظهور و غیرعادی از جمله؛ نکاح سری، نکاح به نیت طلاق و نکاح لیلیات و نهاریات شده است که از این میان نکاح سری از محبوبیت بیشتری برخوردار است.ظاهر این نکاح ها، عقد دائم ...  بیشتر

تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان)

مهدی قاسم زاده؛ حامد جعفری ولدانی؛ مینا احمدی؛ امیر مسعود مظاهری

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 69-85

چکیده
  توانمندی یا ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات، عوامل استرس‌زا، اضطراب و افسردگی نقش مؤثری در بروز بزه‌کاری و شیوه‌های اصلاح آن‌ها دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای مذکور در تمایز بین زنان سالم و مجرم و اهمیت مسائل روانشناختی در نظام قانونی و از منظر جرم شناختی است. جامعة آماری این تحقیق کلیةزنان زندانی در شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

رویکردی برنهادینه سازی حیا و اخلاق عمومی در پرتو نظریه‌ی «کمال گرایی کیفری»

بشری محمدی فرد

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 87-114

چکیده
     بر اساس نظریه­ی کمال­گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقه­مندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلت­مندانه است؛ لذا طبیعی به نظر می­رسد همان­گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت ...  بیشتر

بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران

محبوبه سادات موسوی مبارکه؛ اکرم نوایی لواسانی

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 115-140

چکیده
  یکی از پر تنش‌ترین بحث‌های اجتماعی جهان امروز تغییر جنسیت می‌باشد. زیرا در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می‌پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود. از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. ...  بیشتر

نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت‌ زن‌ به سیره ، اصل وإجماع

سهراب مروتی؛ عبدالجبار زرگوش نسب

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 141-160

چکیده
   این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه ...  بیشتر

اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر

حسن پورلطف الله؛ احمد مرتاضی

دوره 9، شماره 25 ، آذر 1397، صفحه 161-183

چکیده
  در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، ­باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می­باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می­دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل ...  بیشتر