تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی

زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 3-32

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.29467.2914

چکیده
  چکیده: ازخود بیگانگی یک مفهوم مهم در تحلیل‌های جامعه‌شناختی برای تبیین رفتار انسان در جامعه است و بیانگر رابطه ناقص و ضعیف فرد با خود و جهانی است که قادر به نفوذ و تاثیرگذاری بر آن نیست و او خود را مانند شیء در جریان فعالیت‌های زندگی در می‌یابد که تحت سلطه دیگری یا جامعه قرار گرفته است. این امر منجر به ضعف‌ها و ناکامی‌های روانی و ...  بیشتر

روایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران)

ساراسادات خلیفه سلطانی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ نعمت الله فاضلی؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 35-61

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.6430

چکیده
  باوجود پژوهش‌ها در مورد دلایل و پیامدهای رشد فزاینده حضور دانشجویان زن در دانشگاه‌های کشور و به ویژه در مقطع دکتری، توجه اندکی به تجارب زیستۀ زنان دانشجو در سفر تربیتی خود از ورود به آموزش عالی تا تحصیل در مقطع دکتری معطوف شده و غالباً پیچیدگی‌های این تجارب زیسته در پوشش کلان‌روایت‌ها مغفول مانده است. از این‌رو، این مقاله براساس ...  بیشتر

تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه)

ساریه زارعیان؛ لیدا بلیلان؛ داریوش ستارزاده؛ پریسا هاشم پور

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 65-104

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.31338.3035

چکیده
  در محیط های آموزشی، کیفیت فضای معماری با تأثیر بر شناخت های حسی، فکری و ادراکی می تواند نقش و عملکردی آموزشی ایفا نماید. بررسی ها نشان می دهد فرایند آموزش در تعامل با فضاهای آموزشی می تواند در افزایش شوق یادگیری بسیار تأثیر گذار باشد. کلیشه های جنسیتی در چارچوب رویکرد اجتماعی-فرهنگی، به عنوان یکی از الگوهای ذهنی تعیین کننده درهویت ...  بیشتر

بررسی الگوی مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار "با تمرکز بر ویژگیهای فردی و خصوصیات خانوار"

لیلا سادات زعفرانچی

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 107-131

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.5775

چکیده
  در پژوهش حاضر الگوی مشارکت اقتصادی زنانِ متاهل با استفاده از اطلاعات خُرد، مقطعی و مبتنی بر داده‌های مرکز آمار ایران برگرفته از طرح هزینه-درآمد خانوار کشور در سال 1397 برآورد شده است. عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان متاهل، مطابق با ادبیات نظری در سه زیر مجموعه شامل: ویژگیهای فردیِ زنان ، خصوصیات خانوار (اجتماعی- اقتصادی) و نیز منطقۀ ...  بیشتر

تغییردر نظام معنایی امر طلاق

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 135-164

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.25383.2652

چکیده
  مفاهیم و معانی، بنیادی ترین ساحت هر پدیده را شکل میدهند. معنایی که نظریه پردازان و کنشگران اجتماعی برای طلاق قائل هستند، بعدی پراهمیت از ساختار این پدیده بشمار می آید. این مقاله با اتکاء به الگوی روش شناختی در قالب روش شناسی بنیادین، پارادایمی و کاربردی مبتنی بر مفروضات پارادایم پدیدارشناسی، به شیوه استقرایی و کیفی و با استفاده از ...  بیشتر

خرد زنانه در اسطوره‌های ایران باستان

مریم صانع پور

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 167-191

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.33585.3160

چکیده
  اسطوره‌های باستانی، بیانگر حافظه تاریخی فرهنگ‌ها هستند. در این مقاله تلاش شده تا با واکاوی اسطوره‌ها، در جایگاه ناخودآگاه جمعی ایرانیان، بعد اجتماعی خرد زنانه بازیابی شود تا زنان نیز با ویژگی‌های عقلانی‌شان بتوانند دوشادوش مردان در مدیریت اجتماعی سهیم باشند.بدین منظور پس از تبیین و تحلیل خرد آریایی، اسطوره‌های ایزدبانوان و ...  بیشتر

ایستاده بر زمین فراموشی: نقدهای فیلسوفان زنانه‌نگر بر خشونت متافیزیک

زهرا مبلغ

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 195-223

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.37138.3328

چکیده
  یکی از نقدهای مهم معاصر به سنت متافیزیک در تاریخ فلسفه، خشونت‌بار بودن آن است. لویناس، دریدا و فیلسوفان زنانه‌نگر در طرح و بسط این موضوع بسیار نوشته‌اند. از دید این متفکران، متافیزیک نقش مهمی در تقویم بنیاد مقولات معرفتی و اخلاقی دارد و اگر در ساحت معرفت و اخلاق، خشونت و سرکوب رخ می‌دهد، باید بنیاد آن را در متافیزیک جُست. فیلسوفان ...  بیشتر

تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم‌مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه (زنان شهر سنندج)

جمال محمدی؛ فاطمه محمدی

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 227-256

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.23510.2576

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل گفتمانِ فوکویی این مسئله است که انجام کنش «مدیریت بدن زنانه» در بستر جامعۀ مصرفیِ کنونی چگونه به شکل‌گیری فردیت و نَفسِ مستقلِ زنانه، یا برعکس، به بازتولید سلطۀ مردانه می‌انجامد. . روشِ مورداستفاده، «تحلیل گفتمانِ فوکویی» است و داده‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق فردی با زنان شهر سنندج (بیست‌وشش نفر ...  بیشتر

واکاوی خشونت سایبری زنان و چتر حمایت قانون‌گذاری ملی و بین‌المللی

زهرا نوروزی؛ عبدالحمید افراخته

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 259-290

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.31292.3025

چکیده
  یکی از اصلی‌ترین قربانیان خشونت در جهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع و جهانی‌شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند. خشونت در فضای سایبری یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. ویژگی‌های منحصربه‌فرد فضای سایبر ازجمله جهان‌شمولی، نبود مرزهای سرزمینی، گمنامی کاربران و سهولت در جعل ...  بیشتر

طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)

ندا هاشمیان؛ محمد رضا دارایی؛ علیرضا موغلی؛ مجید ضماهنی

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، صفحه 293-329

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.31622.3054

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف کلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحب نظر سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 30 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و در دو مرحله با توجه به ماهیت روش ...  بیشتر