دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 1-187 (بهار و تابستان 1392) 
1. زنان، مادری و شیردهی

صفحه 1-38

سعیده الهی‌دوست؛ علی ربانی؛ بهزاد شمس


4. رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس

صفحه 83-110

میثم زنگنه؛ عیسی نیازی؛ راحیل میرکتولی؛ الهام عاشوری؛ رامین باقری