زنان، مادری و شیردهی
1. زنان، مادری و شیردهی

سعیده الهی‌دوست؛ علی ربانی؛ بهزاد شمس

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 1-38

چکیده
  در جوامع امروزی بیماری‌های واگیر نسبت به گذشته کاهش چشمگیری یافته، اما بیماری‌های غیر واگیر و انواع سرطان‌ها رو به افزایش است. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که تغذیه با شیر مادر یکی از عواملی است که از ...  بیشتر
جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه
2. جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه

عبدالعلی توجهی؛ آرزو ملکشاه

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 39-60

چکیده
  مهریه، به‌منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. قرآن کریم از مهریه به‌منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می‌کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه ...  بیشتر
مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج
3. مقایسۀ منزلت‌های هویتی و رضامندی زناشویی بین متأهلین شاهد و غیرشاهد دانشجو در سطح شهرستان کرج

زینب زارعی نژاد

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 61-81

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای رابطۀ بین منزلت‌های هویتی با رضامندی زناشویی زوج‌های شاهد و غیرشاهد دانشجو می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری کل دانشجویان متأهل اعم از شاهد و غیرشاهد ...  بیشتر
رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس
4. رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس

میثم زنگنه؛ عیسی نیازی؛ راحیل میرکتولی؛ الهام عاشوری؛ رامین باقری

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 83-110

چکیده
  هدف از این مطالعه رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین بخش تعاون استان خراسان رضوی است. پس از مطالعة پیشینة تحقیق و بررسی ابعاد مختلف گرایش زنان به اشتغال، نخست درخت تصمیم‌گیری سلسله‌مراتب ...  بیشتر
بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق
5. بازتعریف «خود» و ساخت هویت در میان زنان پس از طلاق

سهیلا صادقی فسایی؛ مریم ایثاری

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 111-138

چکیده
  با وجود تلاش برای مدیریت و کاهش طلاق، امروزه این پدیده در جامعة ایرانی روندی افزایشی به خود گرفته است؛ به‌ طوری‌ که، شاخص‌‌ها نشان می‌‌دهند روز‌به‌روز بر تعداد خانواده‌‌های طلاق در ایران افزوده ...  بیشتر
رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان
6. رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان

ژاسنت صلیبی؛ عارفه‌سادات احمدی

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 139-162

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه، و آزادگذارانه و کمال‌گرایی انطباقی (هدف‌مندی، نظم و سازماندهی، و تلاش برای عالی‌بودن) و کمال‌گرایی غیرانطباقی (حساسیت بین فردی، ...  بیشتر
بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران
7. بررسی الگوی رابطۀ صمیمانة همسران

سیدبیوک محمدی

دوره 4، شماره 7 ، بهار 1392، صفحه 163-187

چکیده
  اهمیت و تأثیر کیفیت رابطۀ بین همسران در سلامت روحی ـ روانی افراد و جامعه، موضوعی بوده که همواره بر آن تأکید شده است. باتوجه ‌‌به این‌که تعامل و ارتباط همسران در چهارچوب خانواده انجام می‌‌شود و امروزه ...  بیشتر