تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان)

مجتبی روشن پور؛ رضا علی محسنی؛ حسین آقاجانی

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.22048.2462

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان در استان لرستان انجام گرفته است. روش تحقیق به صورت تلفیقی (کیفی-کمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی زنان زندانی بودند که 81 نفر بودند. در بخش کمی نیز 265 نفر از زنان زندانی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند ...  بیشتر

کشف حجاب در ایالت استرآباد (واکنش ها و پیامدها)

حسن زندیه؛ ماریا اسرافیلیان سلطانی

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 37-66

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.25568.2668

چکیده
  یکی از چالش برانگیزترین اصلاحات فرهنگی در دوره پهلوی اول، در زمینه نوگرایی جامعه، تغییر در پوشش ملی-سنتی و برداشتن چادر از سر بانوان متدین و سنتی ایران بود.چالشی که در یک سوی آن، پشتوانه های تاریخی و سنت های کهن مردم ایران قرار داشت و درسوی دیگر، ظواهر فرهنگ و مدنیت غرب، به عنوان الگوی پیشرفت، مطرح بود‌.دستور منع اجباری چادر و تغییر ...  بیشتر

"کنش های معنادار" و" پیامدهای نهان کسب حقوق" بر اساس شروط ضمن عقد زنان درنکاحنامه های دوره قاجار

زهره عطایی آشتیانی

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 67-91

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.26404.2724

چکیده
  سبک زندگی نتیجۀ انباشت تجربیات تاریخی یک قوم، یک ملت یا یک جامعه در لباس عرف، سنت و آئین است و این امر می تواند در قالب واکاوی علمی در اسناد، تجربیات، آداب و سنن اجتماعی مقاطع مختلف تاریخی مورد بررسی قرار گیرد . البته اهتمام جدی محققان در روشن ساختن ممیزه‌های ابعاد مختلف اسناد در دو قرن اخیر، صورت گرفته اما کمتر به روند تغییرات اسناد ...  بیشتر

مدیران زن و قدرت مدیرعامل

عارف فروغی؛ احمد خدامی پور

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 93-114

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.27970.2822

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر قدرت مدیرعامل است. قدرت مدیرعامل با استفاده از سه شاخص دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره اندازه‌گیری شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه‌ای متشکل از 122 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شده ...  بیشتر

بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی

لیلا فلاحتی؛ مهدی قاسمی؛ محمد بادسار

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.26504.2729

چکیده
  در سال‌های اخیر، آگاهی مستمر از نیاز به توانمندسازی زنان روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار افزایش یافته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی و موانع فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد ...  بیشتر

بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان )

سید حسین میرجلیلی؛ نرگس مرادخانی؛ مهری عباس زاده گودرزی

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.24110.2600

چکیده
  کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان‌های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم‌نوعان و داشتن زندگی هدف دار ...  بیشتر

بررسی نقش زنان عشایر در حفظ و احیاء منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان چرام)

اصغر نوروزی؛ منیژه جفتا

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 157-177

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.21481.2419

چکیده
  محیط‌زیست و حفاظت از آن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. گروهها، اقشار و جوامع مختلف متناسب با شرایط زندگی خود در این زمینه دخیل اند. زنان عشایر نیز به دلیل مشارکت و جایگاه آن‌ها در امور مختلف می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان عشایر در حفاظت و احیاء منابع طبیعی ...  بیشتر

ادبیات طنز در مطبوعات مصر و ایران درون‌مایه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (خانواده، زنان، ازدواج) در طنز احمد رجب، جلال عامر، حسین توفیق و ابوالقاسم حالت

زهرا نوروزی؛ سید بابک فرزانه؛ سید ابراهیم آرمن

دوره 11، شماره 34 ، دی 1399، صفحه 179-211

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.6045

چکیده
  طنز از اقسام هجو است که در آن معمولاً مقاصد اصلاح‌طلبانه و اجتماعی مطرح است و فرق آن با هجو این است که تندی، تیزی و صراحت هجو در طنز نیست. طنز مطبوعاتی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییر و تحول است؛ ثبات ندارد و حتی گاهی دچار وقفه و تعطیل می‌شوند. این پژوهش با رویکرد مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به بررسی درون‌مایه، ...  بیشتر