کاوشی هستی‌شناسانه در پدیدة مادرشدن: نقش وجودی مادر در تببین مفاهیم وجودی آفرینش و مرگ

لیلا حجّاری؛ محمّدجواد حجّاری؛ شهین کشاورز

دوره 7، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 1-21

چکیده
  مرگ از مطالب مهم در هستی‌گرایی است، مسئله‌ای که نگرش فرد به آن در زندگی، چارچوب وجودی وی را در شاهراه زندگی تا مرگ ترسیم می‌کند. مرگ پیش از آنکه پدیده‌ای فیزیکی باشد، نوعی خودآگاهی بر وجود پایانی حتمی امّا تصادفی برای زندگی و مدیریّت زندگی بر مبنای آن است. بنابراین، مهم‌ترین بحران وجودی انسان چگونگی برخورد با مرگ است. از این دیدگاه، ...  بیشتر

ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران)

ناهید فتحی؛ محمود ذبیح زاده باغلوئی

دوره 7، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 23-45

چکیده
  این پژوهش در صدد بررسی تاثیر فلات شغلی بر روی استرس شغلی زنان در سازمان به انجام رسیده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، زنان شاغل در بخش ستادی شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران می باشند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده ...  بیشتر

مناسبات مکانی و بازتولید کلیشه‌های جنسیتی: تناظر دنیای ذهنی و دنیای عینی در رمان طوبی و معنای شب

ندا کاظمی نوایی؛ مهبود فاضلی؛ فرزان سجودی

دوره 7، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 47-65

چکیده
  مناسبات مکانی، به عنوان یک لایۀ نشانه­شناختی در مطالعات گفتمانی، در بازتولید روابط قدرت، تولید هژمونی و مشروعیت به ایفای نقش می­پردازند. در این پژوهش، سعی بر آن داریم تا با بررسی نسبت­های مکانی زن شخصیت اصلی رمان، طوبی، نشان دهیم که چطور مکان دلالتگر می­شود و چطور به واسطۀ جنسیت، نشاندار می­شود. خانه، نقشی محوری در رمان طوبی ...  بیشتر

بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع

فریبا گودرزی؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ شکوه نوابی نژاد

دوره 7، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 67-100

چکیده
       تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده­اند، این مسأله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ...  بیشتر

نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان

حلیمه محمدی برمی؛ حسین کشاورز افشار

دوره 7، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 101-131

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان بود. این یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 2500 نفر از دانش‌آموزان دخترانه دبیرستانی دوره دوم متوسطه منطقه ده شهرتهران بودکه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 250 نفر در نظر گرفته شدند و پرسشنامه اضطراب ...  بیشتر

آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده

بهاره نصیری؛ آمنه بختیاری

دوره 7، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 133-158

چکیده
  با توجه به استفاده فراگیر از تلفن همراه و اینکه، این ابزار ارتباطی به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانوادههاست و میتواند کارکردهای متفاوت بر ساختار خانواده (روابط زوجین، روابط اعضای خانواده با یکدیگر) به دنبال داشته و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده گردد. بر این اساس دو سوال پژوهشی مطرح ...  بیشتر