کلیدواژه‌ها = خانواده
اهمیت فرزندآوری در جامعه فردگرا (مورد مطالعه شهر بجنورد)

دوره 13، شماره 40، تیر 1401، صفحه 21-43

10.30465/ws.2020.33364.3147

هادی افرا؛ علی ایار؛ مجید الیاسی؛ یونس دانش


روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی

دوره 10، شماره 30، دی 1398، صفحه 49-70

10.30465/ws.2019.4837

میثم غلام پور؛ محسن آیتی


خشونت جنسی در خانواده: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 19، فروردین 1396، صفحه 35-59

مهدی رضائی؛ شیرین آبدار


نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده

دوره 6، ویژه نامه، شهریور 1394، صفحه 1-21

محمد آقاسی؛ فاطمه فلاح مین‌باشی


بررسی روش‌شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزة زن و خانواده (1379-1390)

دوره 6، شماره 12، تیر 1394، صفحه 23-50

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ بهاره نصیری؛ لیلا نیرومند


تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی «حوزة زن و خانواده»

دوره 5، شماره 10، بهمن 1393، صفحه 1-22

آمنه بختیاری؛ فاطمه بدوی؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ بهاره نصیری


بررسی رابطة جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی زنان

دوره 5، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 161-185

مینا نظری؛ علی علی حسینی؛ سید‌جواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ مهدیه پوررنجبر


جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 39-60

عبدالعلی توجهی؛ آرزو ملکشاه


بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 1-24

فاطمه بدوی؛ حسن بلخاری قهی؛ عزت السادات میرخانی