نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق
1. نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق

زهرا نادری نوبندگانی؛ فهیمه دهقانی

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.31854.3060

چکیده
  هدف: پژوهش بررسی نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق بود. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه پژوهش شامل 165 نفر از زنان متقاضی طلاق ...  بیشتر
تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار
2. تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.33365.3148

چکیده
  هدف ازپژوهش حاضتدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار بود.پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری ...  بیشتر
بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام
3. بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام

شراره روحی مطلق؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ فریبا حافظی

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.34390.3191

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 مادر انتخاب و به ...  بیشتر
اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج
4. اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج

سیما افسری راد؛ مژگان عارفی؛ محسن گلپرور

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.34583.3201

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با ...  بیشتر
اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان
5. اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.36131.3282

چکیده
  عدم تمایل به ارتباط جنسی در زنان، سبب بروز آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی متعدد در این افراد و کاهش رضایت زناشویی و افزایش فرسودگی زناشویی می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی_رفتاری ...  بیشتر
رابطه ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به جرم در زنان زندانی 18 تا 40 ساله شهر تهران
6. رابطه ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به جرم در زنان زندانی 18 تا 40 ساله شهر تهران

ژاسنت صلیبی

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.38069.3380

چکیده
  هدف پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی در میان زندانیان زن جوان در شهر تهران بود. گروه نمونه در دسترس 202 نفر که به سه پرسش‌نامه شخصیت نئو ، هوش هیجانی شرینگ(1996) و گرایش به جرم تاناتنگ(2012) ...  بیشتر
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران
7. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران

محمد بهشتیان

دوره 13، شماره 39 ، بهار 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.28632.2869

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی و صمیمیت می‌تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش‌بینی‌کننده های میل به طلاق ...  بیشتر