کلیدواژه‌ها = زن
تعداد مقالات: 18
1. جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

نسرین جبار خلجی بناب؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی


2. بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران

دوره 11، شماره 33، پاییز 1399، صفحه 165-191

10.30465/ws.2020.5511

شیرین محمدی؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی


3. تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی

دوره 11، شماره 32، تابستان 1399، صفحه 1-20

10.30465/ws.2020.5127

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنایی


5. نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی

دوره 8، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 97-121

بهزاد محبی؛ فریدون حسنخانی قوام؛ مهسا رنجبر


7. حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست

دوره 8، شماره 19، بهار 1396، صفحه 121-141

مریم صانع پور


8. سیمای زن در آیینة شعر حافظ

دوره 6، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 45-62

فاطمه راکعی


9. بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار 1394، صفحه 17-34

غلامرضا بهروزی لک؛ مریم شریف‌پور


10. بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 139-162

سیده راضیه یاسینی


11. نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوی از سال 1300 تا 1332 ش

دوره 5، شماره 9، بهار 1393، صفحه 59-82

سمیه عباسی؛ منصور موسوی


13. جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 7، بهار 1392، صفحه 39-60

عبدالعلی توجهی؛ آرزو ملکشاه


15. وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 121-139

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی


16. نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی

دوره 3، شماره 5، بهار 1391، صفحه 71-100

فروغ‎السادات رحیم‎پور


18. بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 11-37

مریم حقایق؛ مجتبی خوارزمی